Algemene voorwaarden van Meubeltrack.nl

footer-logo

Online meubel portaal “Meubeltrack.nl”, verder benoemd als Meubeltrack, is gevestigd als FindFactory B.V. aan de Bredaseweg 215, 5038 NE te Tilburg. Meubeltrack biedt en zo compleet mogelijk overzicht van het online en offline aanbod meubelen en toebehoren als woonaccessoires. Dit allemaal zodat de bezoeker inspiratie kan opdoen tijdens zijn of haar zoektocht naar nieuwe meubelen of toebehoren als woonaccessoires. Door het zo compleet mogelijke overzicht wordt er bij meer dan 100 winkels tegelijkertijd gezocht, dit om de bezoeker tot de beste keuze te kunnen laten komen.

1. Andere websites Het product aanbod op Meubeltrack wordt opgebouwd door verschillende offline of online winkels ofwel adverteerders. Hoewel Meubeltrack commercieel is, blijft Meubeltrack onafhankelijk van de adverterende winkels. Het doel is om de bezoekers van Meubeltrack een zo compleet mogelijk overzicht te geven en dus zoveel mogelijk keus te bieden. Dit doet Meubeltrack door de drempel laag te houden zodat bekende als onbekende winkels gebruik kunnen maken van het Meubeltrack portaal.

Geen van de producten zijn dan ook eigendom van Meubeltrack en Meubeltrack draagt dan ook geen verantwoordelijkheid over de producten. Adverteerders betalen een vergoeding als bezoekers van Meubeltrack doorklikken naar website van, contact opnemen met of een bestelling plaatsen bij de adverteerder. Deze vergoeding heeft echter geen invloed op de producten welke worden getoond aan bezoekers van Meubeltrack, dit is afhankelijk van de door de bezoeker gebruikte filter opties.

Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor het product aanbod, de product omschrijving, productfoto’s en productprijzen en het actueel houden hiervan. Ondanks de constante zorg en aandacht die Meubeltrack besteed aan de samenstelling van het portaal en de daarin opgenomen gegevens kan Meubeltrack niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het portaal. Meubeltrack aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het protaal of de (on)bereikbaarheid van de site. Prijzen en productomschrijvingen op Meubeltrack zijn dan ook niet leidend en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleent. Tevens draagt Meubeltrack geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

2. Disclaimer Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Meubeltrack. Meubeltrack kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Meubeltrack kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Meubeltrack garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van dit portaal altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via dit portaal verkregen informatie.

De informatie op dit portaal wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Meubeltrack behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

3. Copyright Een bezoeker van Meubeltrack mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Meubeltrack portaal opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Meubeltrack (ook niet via een eigen netwerk).

4. Verwerking van persoonsgegevens In het kader van onze dienstverlening en de verbetering van deze dienstverlening legt Meubeltrack persoonsgegevens vast. Deze persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij kunnen op twee manieren persoonsgegevens verzamelen:

1. Je kunt ons persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld in een e-mail of middels een webformulier; 2. Je kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, dat wil zeggen door onze website te bezoeken. Je IP-adres wordt bijvoorbeeld automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver.

Als u het Meubeltrack portaal gebruikt, ontvangt Meubeltrack bepaalde persoonsgegevens van u. Meubeltrack bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die u zelf heeft opgegeven, zoals uw e-mailadres, of persoonsgegevens die automatisch door gebruik van het Meubeltrack portaal worden meegegeven, zoals uw IP-adres.

Tevens maakt Meubeltrack statistieken en analyses van het gebruik van onze website om deze bij volgende bezoeken nog beter te maken. Hiervoor meten we onder meer hoe bezoekers van Meubeltrack door het portaal gaan en wat er daarbij wel en niet goed werkt. Meubeltrack voert deze metingen zo anoniem mogelijk uit en koppelt geen meetgegevens aan specifieke gebruikers.

Wanneer u ons portaal bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de Meubeltrack webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Meubeltrack is normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ingelogd bent of langdurig gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

5. Cookies Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar het Meubeltrack portaal teruggestuurd worden. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres of huisadres.

Meubeltrack gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat Meubeltrack hier niet steeds naar hoeft te vragen. Ook meten we met cookies hoe het portaal wordt gebruikt, zodat het portaal bij volgende bezoeken prettiger en gerichter op uw voorkeuren afgestemd kan worden. Voor het maken van statistieken en analyses worden cookies gebruikt, middels Google Analytics worden algemene statistieken gegenereerd en bekeken hoe het portaal wordt gebruikt door de bezoekers. De analytics-programmaa's en cookies die Meubeltrack gebruikt, volgen niet wat specifieke bezoekers op het portaal aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk de diensten van Meubeltrack te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google privacypagina. Benieuwd naar de cookies waarvan het Meubeltrack portaal gebruik maakt? Via de website Cookiechecker.nl is dit inzichtelijk gemaakt.

6. Wijzigingen Meubeltrack heeft de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden te allen tijde, zonder overleg met andere partijen te wijzigen. Aangebrachte veranderingen zullen op deze pagina benadrukt worden.

7. Vragen Voor vragen of opmerkingen omtrent de activiteiten van Meubeltrack of betreft deze algemene voorwaarde kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

  style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6769111993058827" data-ad-slot="2833224798">